Naam:                                       Stichting De Witte School

 

Oprichting:                            Stichting De Witte School is op 6 december 2018 opgericht ten overstaan van notaris Mr. Willem Andries Blok te Hellevoetsluis.

 

Nummer KvK:                        73283061

 

E-mail:                                      info@stichting-de-witte-school.nl

 

Website:                                 www.stichting-de-witte-school.nl

 

Bank:                                        NL62 INGB 0007 7835 42

 

Postadres:                              Glasblazer 41 3225 GA Hellevoetsluis

         

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                              Leny Flokstra-Schoordijk

Secretaris:                               Tanny Kap-Machielsen

Penningmeester:                  Ashley Gerges

 

Overige bestuursleden:   Frans Neijs

                                                   Gerda Jansen

                                                   Klaas Bergsma

                                                   Els Koernap-de Werker

 

Doelstelling:

De stichting heeft het doel het organiseren van een reünie voor oud-leerlingen en leerkrachten van de Witte School, en voorts al hetgeen-in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of- daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt  een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het jaarverslag.

 

Het Bestuur:

foto: J. Smit